Welkom

Welkom bij Psychologenpraktijk Buitenpost!  

Wij richten ons zowel op onderzoek en behandeling van kinderen/ jongeren als op hulp aan volwassenen

 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:

 

Bereikbaarheid

Van 1 mei tot en met 14 mei is mevrouw G. de Haan afwezig.

Voor dringende zaken adviseer ik u contact op te nemen met uw huisarts.

Voor praktische vragen kunt u op de werkdagen van 1 mei tot en met 8 mei, tussen 9.00 uur en 10.00 uur, contact opnemen met collega mevrouw A. Koning via telefoonnummer 06-41426637.

Vanaf 9 mei kunt u op werkdagen, tussen 9.00 uur en 10.00 uur, contact opnemen met mevrouw G. de Haan via telefoonnummer 06-37331250.

In geval van nood en bij afwezigheid van de hulpverlener wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw huisarts of Dokterswacht Friesland, telefoonnummer 0900 112 7 112. Zij kunnen contact opnemen met de crisisdienst van GGZ Friesland Spoed. Deze dienst is zeven dagen in de week, 24 uur per dag bereikbaar voor professionals.

Buiten de vakanties om is de praktijk op dinsdag van 11.30 tot 14.30 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-41426637. Op de andere werkdagen kunt u bellen met 06-37331250. Bij geen gehoor kunt u eventueel een boodschap inspreken. Wij bellen u dan z.s.m. terug.

Mailen kan ook: g.g.de.haan@hetnet.nl

                            

Aanmelden nieuwe cliënten 

Vanwege grote drukte in de praktijk kunnen wij op dit moment helaas geen nieuwe volwassen cliënten aannemen. Er is een wachtlijst tot en met augustus 2018.

Er is een wachtlijst voor kinderen/jeugdigen tot en met half juni 2018.  

Dit kan via het volgende e-mailadres: g.g.de.haan@hetnet.nl of via telefoonnummer 06-3733 1250.

Informatie over de wachttijden kunt u vinden op onze contact pagina. 

 

Informatie    

We begeleiden kinderen/jongeren met onder andere de volgende problemen:

 • stemmingsklachten (bijvoorbeeld depressie en angsten);
 • aanpassings- en verwerkingsproblemen (bijvoorbeeld rouw en echtscheiding van ouders);
 • ticstoornissen;
 • ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld AD(H)D, aan autisme verwante stoornissen en oppositioneel opstandige gedragsstoornis);
 • gedragsproblemen;
 • ontwikkelingsproblematiek;
 • angstproblematiek.

We bieden hulp aan volwassenen voor o.a. de volgende problemen:

 • stemmingsklachten (bijvoorbeeld depressie, angsten, fobieën en paniekaanvallen);
 • depressie (licht tot matig);
 • fobieën (extreme angst voor iets of iemand);
 • paniekaanvallen;
 • a-specifieke angstklachten;
 • (psycho)somatische klachten zoals pijnklachten, hyperventilatie, spanningsklachten.

Kosten

De psychologen in de praktijk hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat de individuele behandeling van minimaal vijf tot maximaal twaalf gesprekken voor een groot gedeelte wordt vergoed. Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor nadere informatie ten aanzien van de mogelijkheden voor vergoeding en de eigen bijdrage die zorgverzekeraars vragen per kalenderjaar. Zie ook het kopje 'kosten'.

Voor de begeleiding aan scholen gelden aparte tarieven die opvraagbaar zijn in de praktijk.